Nederlands English Dintek

Kenniscentrum

Onze kennis en ervaring over DINTEK, regelgeving, compatibiliteit en bekabeling delen we graag met u in dit kenniscentrum.

Compatibiliteit schakelmateriaal t.b.v. keystones
Keystone connectoren worden bij de installatie decentraal afgemonteerd op een draagframe. Er zijn verschillende soorten en maten van de draagframes en de keystones. We hebben een overzicht gemaakt van de draagframes van diverse gangbare merken die geschikt zijn voor de DINTEK keystone jacks.

DINTEK keystone jacks

DINTEK heeft voor CAT6 als ook voor CAT6A diverse keystone jacks in het assortiment, waaronder horizontal, vertical, shielded, unshielded, met shutter en toolless keystone jacks.

Meer informatie over de DINTEK keystone jacks

Naamgeving installatiekabels

De DINTEK installatiekabels bestaan uit 100% koper, dat wil zeggen dat de binnengeleider van 100% koper is. De voordelen van UTP kabels met een volledig koperen binnengeleider ten opzichte van de kabels met een CCA binnengeleider zijn:

• Optimale kwaliteit van data-overdracht
• Kabel kan een grotere afstand overbruggen
• Geschikt voor PoE
• Kleinere kans op kabelbreuken

DINTEK heeft kabels in verschillende categorieën, zoals CAT6 en CAT6A kabels. Deze categorieën ondersteunen verschillende brandbreedtes (MHz). Hoe meer brandbreedte er beschikbaar is op de kabel, hoe hoger de doorvoersnelheid.

Daarnaast worden netwerkkabels voorzien van een afscherm-aanduiding. Zo kunnen kabels worden voorzien van afscherming om de kabel en afscherming per aderpaar. Met de juiste afscherming kan interferentie voorkomen worden tussen kabels of aderparen.

AWG

AWG staat voor American Wire Gauge. Dit is een Amerikaanse standaard waarin de doorsnede van een ronde draad door middel van een cijfercode wordt aangegeven. Hoe hoger het getal , hoe kleiner de diameter en des te dunner de draad. DINTEK maakt gebruik van AWG23 bij de installatiekabels en AWG24 bij de patchcords.

CPR regelgeving – NEN 8012

Per 1 juli 2017 moeten kabels en elektrische leidingen in bouwwerken voldoen aan de Europese CPR norm. CPR staat voor Construction Product Regulation, in Europa is dit bekend als de norm EN 50575 en is Nederland is hiervoor NEN 8012 opgesteld. Deze norm heeft betrekking op het brandgedrag van kabels en elektrische leidingen. De norm heeft als doel meer uniformiteit en duidelijkheid creëren en de schade als gevolg van brand van en via elektrische leidingen zoveel mogelijk te beperken.

De DINTEK installatiekabels die in Europa worden geleverd zijn CPR-gecertificeerd. Dit betekent dat ze zijn getest en gecertificeerd op brandvertraging, rook, zuurgraad, warmteafgifte en druppelvorming (brandende druppels plastic die het vuur verspreiden). In de NEN 8012 zijn de klassen B1 t/m E overgenomen en toegepast voor de Nederlandse markt.

Onderstaand een schema van de Eurobrandklassen:
 

 

Verantwoordelijkheid
De hele keten is verantwoordelijk voor het installeren van de juiste kabel.

Fabrikant 
De fabrikant is er verantwoordelijk voor dat alle kabels getest en gecertifieerd zijn door de desbetreffende instanties.

Importeur/Distributeur
De importeur/distributeur is verantwoordelijk voor het leveren van gecertificeerde kabels en zal de certificaten moeten kunnen aantonen.

Installateur/Automatsering
De installateur/automatiseerder is er verantwoordelijk voor dat de correcte kabel wordt gebruikt op de locatie.

Opdrachtgever
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van informatie omtrent het pand/werkzaamheden, zodat de juiste kabel kan worden geselecteerd.

DINTEK Certified Installer (DCI)

DINTEK heeft een speciaal certified installer trainingsprogramma (DCI programma) ontwikkeld waar partners aan mee kunnen mee doen. Tijdens deze trainingen worden de deelnemers zowel theoretisch als ook praktisch uitgebreid geïnstrueerd, waardoor men in staat is om, conform de geldende standaarden, een gestructureerd en kwalitatief hoogwaardig bekabeld netwerk aan te (laten) leggen bij de klant.

Partners die alle DINTEK trainingen hebben gevolgd en de bijbehorende toetsen met goed gevolg hebben afgelegd, mogen zich vanaf dat moment DINTEK Certified Installer (DCI) noemen.
Als DCI partner ontvang je eveneens DINTEK certified prijzen en vanaf dat moment kun je zelfs tot 25 jaar garantie bieden op de door u geïnstalleerde DINTEK-netwerken.